Conjecture 18: Chains of good authority

Principle 7: Chains of good authority

https://www.youtube.com/watch?v=SnBF7vl08vU

Als men er oog voor krijgt, ziet men de gezagsketens overal. Wanneer in 2009 DSB (Dirk Scheringa Beheer) Bank valt, blijken veel spaarders op goed gezag te hebben aangenomen dat het wel een betrouwbare bank was. Dat goede gezag werd belichaamd door Nout Wellink, de toenmalige directeur van De Nederlandsche Bank. Die op zijn beurt op goed gezag had aangenomen dat de bankvergunning verleend had kunnen worden. Dat goede gezag was zijn staf, die op hun beurt op goed gezag had aangenomen dat die regels voor bankvergunningen wel in orde waren. Goed gezag speelt een onevenredig veel grotere rol dan feiten. Het goede gezag zelf zal ook liever meer goed gezag binnenhalen, dan meer feiten.

Read more

DSB Bank haalde voormalig minister van financiën Gerrit Zalm naar binnen als commissaris. Welke feiten moesten dit staven? Waarschijnlijk zijn er net zoveel mensen die weten waar de Slag bij Nieuwpoort om ging, als mensen die weten welke feiten op Zalm van toepassing zijn. Voor degenen die zich herinnerden dat hij twaalf jaar minister van financiën geweest was, kreeg dat feit de betekenis dat hij ‘dan ook wel’ een goede bancaire bestuurder zou zijn. Voor veel DSB-spaarders echter was de goede reputatie van de man, zelfs bij ontstentenis van welk feit dan ook, voldoende. VVD-Europarlementariër Hans van Baalen meende echter dat spaarders zich wel eens wat beter in de bank hadden mogen verdiepen[1]. Dan zouden ze dus de oprichtingsdocumenten en statuten, notulen van AV’s en jaarrekeningen hebben moeten bestuderen, begrijpen en zichzelf tot betrouwbare bron verheffen.

Goede raad is duur en zo ook goed gezag. Want als men eindeloos op goed gezag heeft aangenomen dat het goede gezag goed gezag is, dan komt men van een koude kermis thuis als dat gezag helemaal niet zo goed blijkt. “Op papier ziet de rechtsorde er niet slecht uit, maar ‘live’ hapert het. De systemen zijn te complex, te repressief, te verkokerd en werken vervreemdend. Niet alleen op de burger, maar ook op de uitvoerders. Zelfs deskundigen, ambtenaren en Kamerleden begrijpen de wet- en regelgeving vaak niet goed. Intussen produceert het kabinet de ene na de andere maatregel die rechtstatelijk niet door de beugel kan.”[2] De goed gezagketen hapert, maar ‘meer feiten’ komen er niet voor in de plaats.

Morgen Overweging 8: feiten zijn vaak complex en gaan ons begrip te boven.

[1] Pauw & Witteman, 19 december 2013

[2] Folkert Jensma, De rechtsorde werkt op papier, maar hapert live, NRC Weekend O&D9, 26 april 2015

Collapse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*