Politie

Conflicterende frames, altijd de pineut?

Het is misschien niet gek dat maar weinig mensen ‘Rechtsstaat plus artikel 6 EVRM plus onschuldpresumptie plus Salduz = waakzaamheid!’ staan te bedenken tijdens een bekeuring. En misschien al helemaal niet als de politie (hardhandig) optreedt bij rellen. In het narratieve frame van Schurk, Slachtoffer en Superman wordt de politie niet vanzelfsprekend de Held die de democratische rechtsstaat beschermt.

Maar als de politieorganisatie niet oppast wel de booswicht (die zich geen fout kan permitteren zonder op sociale media op doodsbedreigingen getrakteerd te worden). Dat heeft alles te maken met door welk frame mensen naar de politie kijken. Is dat als speler in de democratische rechtsstaat gebonden aan de regels van de Strafvordering en het Eerlijke Proces, of is dat door de bril van ‘boeven vangen’. Hetzelfde gedrag krijgt andere beoordelingen. Een ander frame kan uitkomst bieden.

Onze dienstverlening: frame onderzoek, en het kiezen van een ander (bestaand) frame, issuesmanagement beleid met een prioriteitenmatrix, interne borging en een uitvoeringskalender met speciale aandacht voor persbeleid en duiding.

Lees verder over frames

Betekenisverlening is een kwestie van het (re)organiseren van onze ervaring. Deze (re)organisatie wordt ook ‘framing’ genoemd (Goffman, 1974). Als de publieke opinie eenmaal geframed is, dan vinden steeds meer mensen steeds meer feiten die in het frame passen en zo vormen we een nieuwe werkelijkheid. Op die nieuwe werkelijkheid wordt vervolgens beleid ontwikkeld. Als dit proces is afgerond, kunnen we ons haast niet meer voorstellen dat we iets ooit niet of anders hebben gezien. Het ontstaan en de ontwikkeling van issues berust op principes van framing. Als het frame gevormd is, trekt dit feiten aan die daar bij passen. Feiten die niet in de puzzel passen worden niet waargenomen of niet erkend. Issues zijn derhalve duidingprocessen van frame naar feiten. Issuesmanagement en stakeholder management zijn professionele pogingen om de dialoog te bewerkstelligen, het proces van meningsvorming open te breken en deze processen vervolgens adequaat te managen.

Issues management houdt zich bezig met de vraag hoe betekenisverlening en acceptatieprocessen in de publieke opinie verlopen. In tegenstelling tot propaganda is issuesmanagement niet unilateraal en de actoren kunnen in beginsel uit elke hoek van de samenleving komen. Issuesmanagement brengt alle actoren in kaart die bij meningsvorming en duiding betrokken zijn (Schoonman, 2003). Als mensen een geschil (verbaal) uitvechten, dan doen zij dat ogenschijnlijk met een beroep op de ‘feiten’. Maar feiten zijn bedrieglijk. Een feit is een loos gegeven. Om iets met een feit te kunnen ‘doen’, moeten wij er betekenis aan toekennen. Die betekenis, geduide feiten dus, is per definitie subjectief en wordt niet zozeer aangetoond als wel aannemelijk gemaakt. Het logische gevolg: niet de ‘ware’ betekenis, als zoiets al zou bestaan, maar de meest ‘geloofwaardige’ betekenis bepaalt het publieke debat.

Degenen die het debat voeren, we zullen ze naar goed retorisch gebruik ‘opponenten’ en ‘proponenten’ van een bepaald standpunt noemen, letten bij de keuze van hun betekenissen dus vooral op datgene dat geloofwaardig overkomt. Als dat gelukt is, volgen de ‘feiten’ vanzelf. Bij issuesvorming is het daarom toegestaan om te beweren dat “wij onze feiten baseren op onze mening” (en niet andersom). De Nationale Politie worstelt met een ingrijpende reorganisatie, die langer duurt en meer geld kost dan bedoeld. Daarnaast zijn er kwesties rond het gebruik van geweld, het toepassen van de strafvordering en nog vele issues meer die balanceren op de zijden draad van begrijpen en begrip.

Vouw dicht

Cliënten en Issues Management Institute betrachten optimale openheid.
Het kan echter voorkomen dat een bedrijf liever niet vermeld wordt op de site.
Dit wordt vanzelfsprekend gerespecteerd.