Politieke communicatie

Dienstverlening: volgen van wetgevingscyclus, communicatie met politici. (Om de ontwikkeling van een issue te kunnen volgen, volgen we de wetgevingscyclus en bepalen we de momenten waarin op daartoe geëigende momenten met politici gecommuniceerd kan worden en waarover).

Lees onze spiegeltroonrede

De dienst van het in kaart brengen van de wetgevingscyclus kunnen wij leveren. Een organisatie die echter full-time bovenop de wetgeving en de ontwikkelingen op lokaal, nationaal of Europees niveau moet zitten, raden wij aan een gespecialiseerd lobbykantoor in te schakelen. Wij hebben relaties met diverse Public Affairs-bureaus in Den Haag en Brussel en helpen graag bij het uitkiezen van een kundig bureau. Zelf hebben wij voor de derde dinsdag in september 2015 een eigen ’troonrede’ geschreven om via sociale media bij te dragen aan actuele, belangrijke issues.

Case: De opening van het politieke jaar, onze ‘Spiegeltroonrede’

Leden van de Staten-Generaal,

Ons land is een kenniseconomie. Om op wereldniveau mee te kunnen blijven draaien, moet daarom een extra inspanning geleverd worden op alle niveaus van ons onderwijs. In de huidige klimaatdiscussie zal ons excellente watermanagement hard nodig zijn. Om de wereldbevolking te voeden zijn innovaties in de land- en tuinbouw uiterst belangrijk. Cultureel staat ons land met onze muziek- en balletgezelschappen aan de absolute wereldtop. Onze talenkennis is van niet te onderschatten belang voor onze handelsrelaties.

Aan dit alles ligt uitnemend onderwijs ten grondslag. Het baart de regering dan ook grote zorgen dat de uitval in het eerste studiejaar zo hoog is. Bij sommige studies gaat het zelfs om de helft van alle studenten. Dit brengt grote maatschappelijke kosten met zich mee in een tijd dat we financieel alle zeilen bij moeten zetten, het voorzichtige herstel van de economie moeten stimuleren en van alle burgers gevraagd wordt te participeren. De groei van het aantal mensen dat vitaal ouder wordt, is ongekend. Tegelijkertijd is er ook een groeiende behoefte aan maatschappelijke ondersteuning in de zorg en de vereenzaming van sommige mensen, het onderwijs en kinderen die minder makkelijk mee kunnen komen, de opvang van vluchtelingen, het regelen van druk verkeer, de beveiliging van plaatsen waar de professionals niet aan toekomen, en het opruimen van zwerfvuil.

De regering zal daarom onderzoeken of er draagvlak is voor een maatschappelijk ‘gap-jaar’, een jaar tussen middelbare schooldiploma en studie. De jeugd kan zo reeds jong een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving en velen tot ondersteuning zijn. Ook krijgen zij zo de ruimte om tot een overwogen studiekeuze te komen, omdat zij dan ervaren hebben wat het werk waarin zij mogelijk later terecht komen inhoudelijk betekent. Dit is een verrijking voor hun leven en voorziet in een overwogen beroeps- en studiekeuze. Jeugdige energie kan worden ingezet op alle gebieden waar nu nog handen tekort zijn. De studie-uitval en de kosten worden lager, de maatschappelijke opbrengsten hoger, het onderwijs krijgt een gemotiveerde generatie studenten. Zo zullen zij professionals worden die de kenniseconomie dragen en ook problemen op wereldschaal durven en kunnen oplossen.

Wij zouden graag gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan: een nieuw frame voor Europa en de Europese Unie.

Cliënten voor wie wij deze dienstverlening mochten uitvoeren:

Huisvesting     Onderwijs     Zorg

Vouw dicht