Code Rood

“Het Issues Management Institute geeft een Code Rood wanneer een situatie gevaar dreigt op te leveren en kan zorgen voor ontwrichting van de organisatie of van grote overlast voor de samenleving.”

In deze rubriek citeren wij een bericht uit de media over uiteenlopende onderwerpen in uiteenlopende categorieën. We leveren geen commentaar, maar de vraag is altijd dezelfde: bevindt de organisatie waar het over gaat zich in de gevarenzone? Is de maatschappelijke acceptatie, de social license, in gevaar? Dreigt de reputatie te worden beschadigd? Blijkt uit het bericht dat de organisatie het gevaar onderkent en of men er iets aan doet om het gevaar af te wenden?

Lees Belastingdienst en Onwettig handelen? 8 Februari 2016

Categorie: Rechtszekerheid

Bedrijf: Belastingdienst

Locatie: Nederland

Datum: 8 februari 2016

Op 3 februari 2016 verscheen de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State inzake het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst aan Sociale Woningcorporaties. Onwettig, oordeelde de Afdeling in r.o. 4.1: “Er is geen wettelijke verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens van een huurder van een sociale huurwoning te verstrekken aan de verhuurder als de verhuurder daarom vraagt.” Toch was de Belastingdienst dit, op eerste politieke besluitvorming, per ogenblikkelijk gaan doen. Kennelijk zonder de wettelijke grondslag (adequaat) te toetsen. Die later bleek te ontbreken, waarmee ook de Wet op de bescherming persoonsgegevens met voeten getreden werd.

Op 8 februari 2016 blijkt weer dat de Belastingdienst kennelijk niet is ingericht om haar eigen wet- en rechtmatigheid in de gaten te houden. NRC, p. O&D5: “De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) geeft geen enkele garantie. Anders dan met een VAR, kan de belastingdienst – ook als een overeenkomst vooraf is goedgekeurd of een modelovereenkomst wordt gebruikt – op een later moment én met terugwerkende kracht oordelen dat toch sprake was van een dienstbetrekking.”

Hier staat dat de Belastingdienst een bepaalde arbeidsrelatie vooraf beoordeelt en goedkeurt, en dat als men zijn aangifte IB doet en verwijst naar dit document, haar eigen werk alsnog kan afkeuren. “We hebben het wel goedgekeurd, maar eigenlijk toch niet. U mag aan onze goedkeuring geen enkel recht of garantie ontlenen. Wij geven namelijk geen rechtsgeldige papieren af.” Dat betekent dat de belastingplichtige die te goeder trouw heeft gemeend zijn aangifte te mogen baseren op de goedkeuring van de Belastingdienst, dit alsnog moet bekopen met een naheffing en misschien zelfs een boete. Deze gang van zaken werkt maximale rechtsonzekerheid in de hand en het lijkt ons dat de Belastingdienst zelf hier met de politiek verantwoordelijken en het department met gezwinde spoed over aan tafel moet. Om, gelijk dat met het onwettig verstrekken van de inkomensgegevens aan sociale verhuurders gegaan is, onwettig handelen te voorkomen en de vraag te stellen of, voor zover de Dienst zelf de wet- en regelgeving niet maakt, ze wel zelf verantwoordelijk is voor eigen reputatie.

Vouw dicht

Juridische integriteit en publiek gelijk: een duivels dilemma of een wereld te winnen?

Lees 'Het ziekenhuis komt naar de patiënt' 2 Januari 2016

Categorie: Technologische ontwikkelingen

Bedrijfstak: Ziekenhuizen

Locatie: Nederland (Europa)

Datum: 2 Januari 2016

“De verwachte volksverhuizing in de diagnose zal grote gevolgen hebben voor het ziekenhuiswezen. De klinieken staan vol met omvangrijke meet- en diagnoseapparatuur die straks niet meer nodig is. Hoeveel ziekenhuizen zullen er over tien jaar leegstaan? Dat vragen bankiers zich ook af. Het is één van de redenen waarom ziekenhuizen zoveel moeite hebben hun nieuwbouw te financieren. Kredietverschaffers hebben twijfels over het fenomeen ziekenhuis, een organisatie die maatschappen en andere vennootschappen inhuurt om medische behandelingen uit te voeren. In hoeverre zijn deze bedrijfsverzamelgebouwen bestand tegen de trend dat de patiënt de zorg dichtbij huis wil hebben en ook kan hebben? Adviesbureau Arcadis voorspelt dat binnen 25 jaar 40% van de ziekenhuizen leegstaat. In het ziekenhuis van de toekomst worden alleen nog maar complexe operaties uitgevoerd. Veel van de behandelingen verhuizen naar de huisarts en diagnoses en eenvoudige verrichtingen kunnen gewoon thuis gebeuren.” NRC E4.

Vouw dicht

Lees SBM Offshore 18 December 2015

Categorie: Corruptie

Bedrijf: SBM Offshore

Locatie: Brazilië

Datum: 18 december 2015

NRC, p. 3: “Brazilië vervolgt bestuurders van SBM Offshore. Via Zwitserse bankrekeningen zou 46 miljoen dollar aan smeergeld zijn betaald. De problemen zijn op 17 december fors geëscaleerd. Een civielrechtelijke schikking was bijna rond toen het ineens strafrechtelijke aanklachten begon te regenen. Niet alleen tegen voormalig werknemers van SBM Offshore, ook tegen twee huidige bestuurders: bestuursvoorzitter Bruno Chabas en commissaris Sietze Hepkema. Zij worden niet beschuldigd van corruptie maar van ‘persoonlijke inmenging’ in het onderzoek daarnaar. Daarmee volgt het Braziliaanse OM de aantijgingen van voormalig SBM-medewerker en klokkenluider Jonathan Taylor. Hij beschuldigt het bedrijf er sinds medio 2012 van dat het de omvang van het corruptieschandaal onder de pet houdt. Het Nederlandse OM vond harde bewijzen voor omkoping in Equatoriaal Guinea, Angola en Brazilië en kwam een schikking overeen met SBM van 240 miljoen dollar. De affaire kreeg een vervolg met het corruptieschandaal rond Petrobas. SBM probeerde te schikken. Het bedrijf mocht niet meedingen naar nieuwe opdrachten van Petrobas zolang de zaak niet was afgerond. De schikking zou bijna rond zijn. Intussen zijn Taylor en SBM nog altijd in een eigen juridische strijd verwikkeld. SBM beschuldigt de oud-medewerker van chantage en heeft een zaak tegen hem aangespannen.”

Terugkerende corruptieschandalen, klokkenluiders en rechtszaken zorgen voor aanhoudende stromen negatieve publiciteit. Noch de schandalen, noch de publiciteit zijn goed voor een bedrijf.

Vouw dicht

Lees Arcadis 15 December 2015

Categorie: Fraude

Bedrijf: Arcadis

Waar: Brazilië

Datum: December 15, 2015

(NRC, E8). “Arcadis is onderwerp van corruptieonderzoek in Brazilië. Hoe gevaarlijk is dat in potentie voor het bedrijf? In een paar uur ruim 20 procent eraf. Beleggers reageerden niet ontspannen op het nieuws dat de Braziliaanse federale politie kantoren van het Nederlandse ingenieursbureau Arcadis en het huis van een manager was binnengevallen, op jacht naar bewijs voor corruptie. Hoe gevaarlijk is dit? Niet zo vreselijk gevaarlijk, denken analisten. Het project is met een contractwaarde van 32 miljoen euro niet zo groot – Arcadis behaalde vorig jaar 2,6 miljard euro omzet. Ter vergelijking: de bouw van het Poolse pretpark was met 680 miljoen euro Imtechs ‘grootste order ooit’. Ook is de Braziliaanse markt voor Arcadis niet van levensbelang: 5 procent van zijn omzet wordt daar gehaald.”

De Times meldt: “Volgens het persbericht levert Arcadis alle informatie waar om gevraagd wordt en is “fully cooperating” met de Braziliaanse autoriteiten in het gerechtelijk onderzoek.” Omdat reputatieschade onafhankelijk is van de (financiële) grootte van het incident, kan deze situatie niettemin overlast voor de samenleving opleveren, of kan ook zorgen voor ontwrichting van Arcadis.

Collapse