Transport en ICT

Zonder transport staat alles stil, zonder ICT ook

De OV-chip, het EPD, DigiNotar en de stemcomputer, soms lijkt het een en al kommer en kwel in de ICT. Dat er heel veel, en langdurig, heel goed gaat, sneeuwt al snel onder als er weer eens iets niet werkt.

Sommigen denken dat meningsvorming in het huidige tijdperk van (social) media alsmaar hyperiger en hijgeriger wordt. Dat wil zeggen telkens sneller gaat. Dit zal zeker zo zijn als het gaat over incident en reputatiebeschadiging van personen. Dit is echter in mindere mate het geval bij issues en frames, die nog steeds hun eigen groeigewoontes vertonen. Ondertussen is het goed traceerbaar welk(e) frame(s) de beeld- en meningsvorming domineren. Transport kent de grote problemen als aanslagen op vliegtuigen, en de kleine hinderlijkheden als vertraging, en in elk geval met veel wat raakt aan ‘safety’ of ‘security’. ICT-frames en crises zijn er ook vele. Basisframes spelen breed in de samenleving. De verwachtingen zijn hoog, afbreukrisico’s ook. Cybercrime, systemen die plat gaan, hatemails, alles komt voorbij en bescherming is moeilijk. Het voorkomen van de zwarte piet eveneens. De digitale berichtenbox van overheid en belastingdienst maakt ons immers nog weer een stap digitaler, maar raakt ook aan frames rond veiligheid, privacy en eigen verantwoordelijkheid van individuele mensen en niet uitsluitend de organisatie.

Onze dienstverlening: het samenstellen van een prioriteitenmatrix met issues, een stakeholdertoets en een beschrijving van de frames en de woordkeuze, een voorstel tot participatie aan de communities of platforms teneinde betrokken te zijn bij de meningsvorming, issuemonitoring op social media, de inrichting van een webcare team gericht op het oppikken van de woorden die bij issues en frames op social media gebruikt worden.

Lees verder

Een grondig media-onderzoek in kwantitatieve zin wordt door ons bureau doorgaans extern ingekocht als een dergelijk onderzoek binnen korte termijn afgerond dient te zijn. Dit geldt ook voor kwantitatief onderzoek met bv N=2500 respondenten. Wat wij wel doen is de casebeschrijving leveren en toetsen welke stakeholders hier bij betrokken waren en vanuit welke frames zij een bijdrage aan menings- en beeldvorming leverden. Uiteraard wordt hier aandacht besteed aan de impact en de reactie van (diverse) overheden.

Vouw dicht

Cliënten en Issues Management Institute betrachten optimale openheid.
Het kan echter voorkomen dat een bedrijf liever niet vermeld wordt op de site.
Dit wordt vanzelfsprekend gerespecteerd.