Stakeholdermanagement

Dienst: stakeholder mapping en het organiseren van stakeholder-bijeenkomsten (rapportage over stakeholders met hun belang en urgentie, plan van aanpak over relevante communicatie met deze groepen, dialoog en het organiseren en leiden van bijeenkomsten als en wanneer deze relevant zijn).

Lees meer over stakeholders

Iedere organisatie is omringd door stakeholders. De bedrijfsomgeving bestaat uit doelgroepen en publieksgroepen. Doelgroepen, een begrip uit de marketing, zijn doorgaans groepen die men zelf heeft uitgezocht, met als prominente vertegenwoordiger van die groep ‘de klant’. Publieksgroepen zijn groepen die men (doorgaans) niet zelf heeft uitgezocht. Zij kunnen een prominente mening hebben, zoals activistische aandeelhouders of NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties). Het kunnen ook willekeurige burgers zijn die niets met uw organisatie te maken hebben, maar daar wel een mening over hebben. Een inwoner van het Zeeuwse Goes heeft zelf vermoedelijk niet veel te maken met Groningen, de aardbevingen en de gasboringen, maar zich niettemin wel een mening over de NAM hebben gevormd. De kortste route naar de informele stakeholders vraagt om studie van hun uitlatingen op de sociale media. Stakeholder mapping begint dan ook vaak bij media-onderzoek en kwantitatief bijhouden hoe vaak ze daarin verschijnen, en kwalitatief waarméé ze daarin verschijnen of zich over uitspreken. De kortste route naar het in kaart brengen van stakeholders in het formele vlak zijn onderzoek naar hun manifestatie in de formele massamedia als televisie, radio, krant en bladen. Formele spelers hanteren daarbij hun eigen mediabeleid. Zij kennen de journalistieke selectieprocessen.

Natuurlijk heeft het bedrijf altijd te maken met de wet of met wetgeving, al dan niet in wording. Meestal is men niet de enige voor wie bepaalde wetten consequenties hebben. In die situatie is het verstandig om elkaar te ontmoeten, met of zonder concurrenten, met of zonder de overheid, afhankelijk van de omstandigheden: het is kortom, altijd verstandig te overleggen met diverse stakeholders op hetzelfde (wetgevings-)dossier.

Zaken waar wij graag voor gevraagd worden: Wie de journalistieke selectieprocessen goed volgt en zijn stakeholder management op orde heeft, heeft een redelijke risicovoorspeller in de hand. Het risico dat het publiek het niet begrijpt, niet waardeert of niet accepteert. Dat risico brengen wij graag in kaart. Stakeholder management betekent dat men een goed beeld heeft welke groepen welke opinie hebben en waar zij die uiten, en dat men de dialoog opzoekt en organiseert.

Cliënten voor wie wij dit werk verrichtten:

Overheden & Non Profit     Politie     Transport     Verpakkingsindustrie     Water

Vouw dicht