Conjecture 6: Facts as building bricks

Doctrine: Facts

Question: does everyone attribute your meaning to your facts?

You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all of the time, was the quote attributed to Abraham Lincoln (1809-1865). But is it really not possible to fool all the people all of the time, bearing in mind the atrocious reputation of Richard III during five centuries?

Fold out

Since Aristotle’s Ars Retorica (384-322 BC) we know how people can be persuaded. If one person is to accept an utterance of someone else and takes what he says to be true, then the latter has to convince the first. The reverse is rather obvious. When one is not convinced, one is not likely to accept what the other person says. One simply doesn’t believe it. That’s what rhetoric is for, a way of using language to convince the other party. That is: to get convinced in order to accept the truth the way the speaker sees it. Rhetoric in our view is a necessary part of communication. Why then, with so much knowledge available to us, and for such long time as two-and-a-half millennia, is there still so much that goes wrong in communication? Communication is a many headed monster. One such head is our idea on ‘facts’. Let us therefore pick it up right here. And see if we can chop of that head.

Facts seem the raw material, or even the ‘core business’ of many professionals. Lawyers and policemen, journalists and press officers, academics and insurance agents, judges and G.P.’s, all think that they are working with (pure) facts. Communication professionals and -academics have not yet settled the question whether facts do indeed form an integral part of communication or not. Still, many opinions and legends about facts and the role they play in communication are circulating. Some people think that facts are the building bricks, others that they form the cement of the building that we call communication. Still others maintain that facts do not exist at all, or are at best ad fundum a construct. Those who appreciate the fundamental discussion about facts and the construction of reality have much interesting reading ahead of him, such as the works of  Friedrich Nietzsche* and Søren Kierkegaard** to name but a few. In the case of communication facts are always coloured and are always accompanied by a meaning and significance of some sort. Question then is which significance, attributed by whom and why, which meaning stays and what the consequences are.

‘On 22 June 1941 Hitlers troups invaded the Sovjet-Union completely by surprise. The Red Army was not prepared for this and had to take exceptional losses in men and material against this supremacy. The Germans quickly moved to Moscow, the Wolga and the Caucasus. In 1943 the tide turned in the then city of Stalingrad. The German armies were pushed back. (…) The history of the war appeared to be yet even more unsavoury as became clear by the end of the Eighties. Hitler and Stalin made common cause and divided huge parts of Eastern Europe among each other. Later it was confirmed that thousands of Poles were shot in 1940 near the town of Katyn by Stalins secret service and not by the Germans. (…) The majority of the Russian population in 2015 is fascinated by imperialistic chauvinism, says historian Mark Solonin. In such an atmosphere it is impossible to have an academic discussion on what really happened during the Second World War. People have little interest in facts and documents that contradict the chauvinistic myths. (…) Academic historians in Russia turn their backs on him. “I have retrieved thousands of documents from the archives and published books and articles on the internet, but nobody shows the slightest attention, nobody acts upon them. Many archives are still closed, but even if they would open, it wouldn’t change much in the public awareness.” (Dutch daily newspaper NRC 8 May 2015).

Two things are important from this quote:

1) Historians, like Solonin, claim to own the facts and claim theirs is the only way to interpret the facts. Hence they are the heralds of ‘the truth’.

2) All other human beings, whether they be Russian or American or Chinese or Dutch, are hardly interested in ‘the facts’; opinions stem from different sources.

*There are no facts, only interpretations (F. Nietzsche, Stanford Encyclopedia of Philosophy)

**Viallaneix, Nelly, 1979, Écoute, Kierkegaard: Essai sur la communication de la parole, 2 volumes, Paris: Éditions du Cerf.

Next time: Are facts a fiction?

Fold in

8 Comments on “Conjecture 6: Facts as building bricks

  1. Het is lastig maar als je echt de feiten wil kennen, moet je er m.i. zelf getuige van zijn. En/of je moet bronnen x maal verifiëren. Als je dat niet lukt is het verstandig oordelen lang uit te stellen. In onze dynamische (communicatie)wereld loop je daarom altijd achter de feiten aan (gechargeerd!) en blijf je vaak afhankelijk van de duiding van anderen. Vervolgens moeten we dealen met ‘beleving’ waarop veel conclusies en oordelen gebaseerd zijn. Dat werkt goed in de marketing. Geen oplossing maar wel een stap in de goede richting: stel eens een halfuur alleen maar vragen aan je gesprekspartner.

    • Een wijs advies. Dat denk ik sommige interviewers ook wel eens toe, als ze een ‘vraag’-gesprek voeren. Van de week kwam er een televisiefragment uit 1998 voorbij, waarbij centrumdemocraat Janmaat bij zijn afscheid van de Kamer door Fons de Poel geïnterviewd werd. De Poel deed een open-kick-and shut: u hebt geen zetel meer – u heeft niets bereikt – dit was het. Los van het feit dat kennelijk de hele politiek en de hele journalistiek indertijd kennelijk een hekel aan de man had, is dit natuurlijk geen fraai staaltje ‘alleen maar vragen stellen’.

  2. Ik zie de rode draad in je ‘overwegingen’. Interessant om te lezen en je moet ze zeker delen via podcast. Ik denk dat het goed is dat wij, als woordvoerders/persvoorlichters, ons bewust zijn van het effect van onze boodschap. Naast feiten, duiding en betekenis is het ook van belang om goed na te denken over WIE het woord doet en de TIMING. Daarnaast speelt empathie (Zeker bij zaken waar maatschappelijke onrust om de hoek komt kijken) een grote rol. Een aantal elementen waar ik mijzelf de laatste tijd regelmatig over verbaas. Ik heb geen antwoorden op al die vragen, maar ik stel ze wel regelmatig. Ga zo door, ik blijf lezen en ben benieuwd waar we uitkomen.

    • Effecten van de boodschap, daar noem je voorwaar iets wat veel grilliger is dan we wel eens willen. Wij zitten zo lang in het vak en dan nog ben ik soms stomverbaasd. Er is zoveel dat als een kiezelsteentje bovenaan de Jungfrau begint te rollen en wat sneeuw pakt. Grote zaken stranden al na een paar meter en er wordt nooit meer iets van vernomen; evenzo kleine dingen worden groter en groter en veroorzaken een lawine. Ik heb zolangzamerhand alles gelezen wat er los en vast zit aan het Oekraïne referendum, inclusief geleerde reacties die vast ook hout snijden. NRC deed op 30 maart een dappere poging om feiten op een rij te zetten. Relevant vond ik de duiding die verschillende partijen er aan gaven. We gaan het zien op 6 april. Het is nog niet zover, maar als er morele paniek ontstaat, dan weten we wel welke kant het opgaat. Dat, in termen van effecten, dan weer wel. De podcast is in statu nascendi!

  3. Een feit is een bewering waarvan de juistheid aangetoond kan worden. Het aantonen van de juistheid van die bewering wordt echter beperkt of begrensd door wetenschap. Een eenvoudige vraag als “wie heeft het schilderij gemaakt?” kan eenvoudig beantwoord worden met de naam van een persoon zoals Rembrandt van Rijn. Maar welke wetenschap heb je nodig om er zeker van te zijn dat deze persoon daadwerkelijk de (enige) schilder van het schilderij is? Al snel worden vermoedens voor feiten aangezien. Het helpt als je bij elk gepresenteerd feit op kinderlijke wijze “waarom?”blijft vragen.

    • Wat geestig dat je nu juist dit voorbeeld aanhaalt! Ik dacht precies hetzelfde bij het recente ‘gekrakeel’ over Jeroen Bosch en ik geloof ook Vermeer. Waarom-vraag is altijd van grote waarde. Wat als het niet van Rembrandt was, maar de grote meester zo nu en dan kwam binnenwapperen en zijn atelier aanwijzingen gaf? Een of andere 21e eeuwse bijdehand komt daar achter, stel. Then what? Is het werk dan geen ‘echte Rembrandt’ meer? Is het zelfs niet meer mooi of interessant? Dan zou toch ook wat zijn, dat de esthetische of historische waarde afgemeten wordt aan de maker en niet aan het werk zelf. Met dit deel van het feuilleton wilde ik maar zeggen: he vaststellen van een feit is één en de relevantie is vaak laag. De aansluitende duiding zoveel te meer. Dat geldt voor rechtsgeleerdheid eveneens (of misschien zelfs wel meer). Dat ben ik dan ook oneens met Mr Grappenhaus die recent in Buitenhof zei dat de rechter eenvoudig de feiten toetste aan de wet. Dat leek mij, met respect voor de persoon, een kleine oversimplificatie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*