BZK, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Opdracht: Draagvlak binnen de organisatie, bewustwording van de ontwikkeling van het maatschappelijke debat en het alert reageren c.q. anticiperen op koersbewegingen in de publieke opinie. Leren omgaan met issues management en het (ver)kennen van de grenzen van framing.