CAK, financiën gezondheidszorg

Opdracht. Positionering en profilering. Gezien de grote veranderingen die er op stapel staan, is een proactieve houding gewenst, ook om meer sturing te krijgen op het beeld dat de buitenwereld van de organisatie heeft. Een strategische positie innemen met als doel het ondersteunen van stakeholderrelaties en lobby richting politiek en politieke besluitvorming.