Dunea Water

Opdracht. Onderzoek naar water- en milieu issues en het formuleren van strategisch communicatiebeleid en politieke communicatie. Stakeholdermanagement om deel te nemen aan relevante netwerken betrokken bij water- en milieu issues.