RIVM

Opdracht. Een concrete start maken met issues management. Het kennen van het verloop van lange termijn trends. Via diverse onderzoeksrapportages lange termijn trends monitoren en inzichtelijk maken. Issues management, gebruik makend van dit onderzoeksinstrumentarium, is bewust communicatiebeleid, gericht op strategische interventies in het publieke opinievormingsproces. Belangrijk onderdeel vormt taal en woordkeuze als uitdrukking van de deskundige opinie van de organisatie zelf op diverse dossiers en de autoriteit op de kennisdomeinen milieu, volksgezondheid en infectieziekten.