Zorg

Domotica, zelf-diagnose, het fenomeen ziekenhuis op z’n retour

Zorg, omdat het ons na aan het hart ligt, dichtbij is, iedereen ermee te maken heeft, het intiem is, is tegelijkertijd complex en vanwege ermee gemoeide begroting ook een vaak vooral politiek dossier. Daarnaast heeft iedere tak van zorg zijn eigen issues, van jeugdzorg tot gehandicaptenzorg, van medicijnen tot ziekenhuizen. Vooral gaat de zorg zoals het anno 2016 is ingericht vermoedelijk ingrijpend veranderen de komende tien jaar. Google is bezig om een glucose metende contactlens te ontwikkelen, er zijn hulpmiddelen die voor een hartinfarct waarschuwen en de Fever Scout meet digitaal ogenblikkelijk beschikbare lichaamstemperaturen.

“De verwachte volksverhuizing in de diagnose zal grote gevolgen hebben voor het ziekenhuiswezen. De klinieken staan vol met omvangrijke meet- en diagnoseapparatuur die straks niet meer nodig is. Hoeveel ziekenhuizen zullen er over tien jaar leegstaan? Dat vragen bankiers zich ook af. Het is één van de redenen waarom ziekenhuizen zoveel moeite hebben hun nieuwbouw te financieren. Kredietverschaffers hebben twijfels over het fenomeen ziekenhuis, een organisatie die maatschappen en andere vennootschappen inhuurt om medische behandelingen uit te voeren. In hoeverre zijn deze bedrijfsverzamelgebouwen bestand tegen de trend dat de patiënt de zorg dichtbij huis wil hebben en ook kan hebben? Adviesbureau Arcadis voorspelt dat binnen 25 jaar 40% van de ziekenhuizen leegstaat. In het ziekenhuis van de toekomst worden alleen nog maar complexe operaties uitgevoerd. Veel van de behandelingen verhuizen naar de huisarts en diagnoses en eenvoudige verrichtingen kunnen gewoon thuis gebeuren.”*

Onze dienstverlening: naast het professionele speelveld heeft de zorg ook te maken met de betekenis die publieke opinie hecht aan wat er gebeurt in het veld, welke issues zich ontwikkelen en de politieke besluitvorming over de verdeling van de middelen en wat als onmisbaar beschouwd wordt. Ziekenhuizen moeten inspringen op het app-tijdperk dat zich in rap tempo ontwikkelt, zoals Uber en Airbnb laten zien.

*NRC E4, 2 januari 2016

Meer zorg

Zorg is een complex gebied. Er kan steeds meer en we willen steeds meer. Het is in stijgende mate vormgegeven als een financieel domein met als belangrijkste vraagstuk wat mensen zelf moeten betalen en wat in de basiszorg zit. Sommige zorgdomeinen, zoals fysiotherapie, mondhygiëne en thuiszorg kunnen met enig succes aantonen dat ze veel kosten voorkomen, andere, zoals dure medicijnen en langdurige zorg, moeten het hebben van een beroep op solidariteit. Het is in hoge mate een vechtmarkt geworden tussen allerlei zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen, uitvoeringsorganen en getouwtrek rond de politiek. In 2014 en 2015 kreeg de thuiszorg, in het bijzonder de huishoudelijke hulp de grootste klappen. Hier vielen de meeste ontslagen. Narratieve analyse is van belang om te weten wie in een bepaald frames als helden (dat wil zeggen probleemoplossers), als daders of als slachtoffers gezien worden. Bij een thuiszorgorganisatie is de vraag of de organisatie een groot financieel probleem veroorzaakt, honderd miljoen euro ten behoeve van 30.000 bejaarden bijvoorbeeld. Of juist een probleem oplost door duizenden mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te scholen en tegelijkertijd door ‘beter thuis’ de (financiële) druk op de verzorgings- en verpleeghuizen substantieel te verlagen. Zo kan de gemeente een betere belangenafweging maken.

Natuurlijk belooft een politicus van alles en nog wat in verkiezingstijd en iedereen wil de politicus van zijn keuze ook geloven, wel wetend dat die misschien geen ei in het hok gaat leggen als het eenmaal zover is dat hij aan de macht is. Beloftes van politici munten dan ook vaak uit in vaagheid en abstractie. Zij zullen zorgen voor onderwijsvernieuwing of leefbaarheid in de wijk of een betaalbare gezondheidszorg. Wat zij hiermee bedoelen en hoe dat uitpakt, dat moet dan nog maar blijken. De communicatieprofessional mag proberen elke daad, welke daad dan ook, te vertalen naar het nakomen van die belofte. Zo kan een politicus die vijfduizend mensen in de thuiszorg ontslaat, zeer wel bezig zijn de gezondheidszorg betaalbaar te houden, loonkosten zijn een grote kostenpost in de zorg; net als de politicus die vijfduizend thuiszorgmedewerkers aanneemt trouwens. De extramurale zorg is tenslotte vele malen goedkoper dan de intramurale zorg.

Om aan te kunnen sluiten bij de boven gesignaleerde trend in het app-tijdperk zullen zorginstellingen vooral moeten investeren in hun eigen digitale platforms, voordat andere aanbieders er met de bemiddeling vandoor gaan.

Vouw dicht

Cliënten en Issues Management Institute betrachten optimale openheid.
Het kan echter voorkomen dat een bedrijf liever niet vermeld wordt op de site.
Dit wordt vanzelfsprekend gerespecteerd.